10 mitów i faktów na temat marihuany

Mit 1

Szkody, które niesie ze sobą stosowanie marihuany zostały udowodnione naukowo. W latach 60. i 70. wiele osób uważało, że marihuana jest nieszkodliwa. Dziś wiemy, że marihuana jest znacznie bardziej niebezpieczna niż wcześniej sądzono.

Fakt:

W 1972 roku, po sprawdzeniu dowodów naukowych, National Commission on Marihuana and Drug Abuse stwierdziła, że chociaż marihuana nie jest całkowicie bezpieczna, cała kwestia została rażąco zawyżona. Od tego czasu naukowcy przeprowadzili tysiące badań na ludziach, zwierzętach i hodowlach komórkowych. Żadne z nich nie ujawnia żadnych wyników drastycznie odmiennych od tych opisanych przez Narodową Komisję w 1972 r.

W 1995 r., na podstawie trzydziestu lat badań naukowych, redaktorzy brytyjskiego czasopisma medycznego Lancet stwierdzili, że „palenie marihuany, nawet długoterminowe, nie jest szkodliwe dla zdrowia”.

Mit 2

Marihuana nie ma wartości medycznej. Dostępne są bezpieczniejsze, bardziej skuteczne leki, w tym syntetyczna wersja THC, głównego aktywnego składnika marihuany, który jest sprzedawany w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Marinol.

Fakt:

Wykazano, że marihuana skutecznie zmniejsza nudności wywołane chemioterapią, pobudza apetyt u pacjentów z AIDS i zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe u osób z jaskrą. Istnieją również znaczące dowody na to, że marihuana zmniejsza spastyczność mięśni u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Syntetyczna kapsułka THC jest dostępna na receptę, ale w przypadku wielu pacjentów nie jest ona tak skuteczna jak palona marihuana. Czyste THC może również powodować bardziej nieprzyjemne psychoaktywne skutki uboczne niż palona marihuana. Wiele osób używa dziś marihuany jako leku, pomimo jej nielegalności. W ten sposób ryzykują aresztowaniem oraz więzieniem.

Mit 3

Marihuana bardzo uzależnia. Długoterminowi użytkownicy marihuany doświadczają uzależnienia fizycznego oraz efektów odstawienia narkotyku, i często potrzebują profesjonalnego leczenia uzależnień od narkotyków, aby przerwać nawyki związane z marihuaną.

Fakt:

Większość ludzi, którzy palą marihuanę, pali ją tylko sporadycznie. Niewielka mniejszość Amerykanów – mniej niż 1 procent – pali marihuanę codziennie lub prawie codziennie. Jeszcze mniejsza mniejszość rozwija uzależnienie od marihuany. Niektórzy ludzie, którzy intensywnie palą marihuanę często przestają ją palić z dnia na dzień bez żadnych trudności. Inni szukają pomocy u specjalistów w zakresie leczenia uzależnień. Marihuana nie powoduje uzależnienia fizycznego. Jeśli ludzie w ogóle odczuwają objawy odstawienia, są one wyjątkowo łagodne.

Mit 4

Marihuana jest narkotykiem prowadzącym do stosowania mocniejszych narkotyków. Nawet jeśli sama marihuana powoduje minimalną szkodę, jest niebezpieczną substancją, ponieważ prowadzi do stosowania „twardszych narkotyków”, takich jak heroina, LSD i kokaina.

Fakt:

Marihuana nie powoduje, że ludzie używają twardych narkotyków. To, co teoria ta przedstawia jako sytuację przyczynowo skutkową, to statystyczny związek między lekami powszechnymi i nietypowymi, związek, który zmienia się w czasie wraz ze wzrostem i spadkiem używania różnych leków. Marihuana jest obecnie najpopularniejszym nielegalnym narkotykiem w Stanach Zjednoczonych. Dlatego ludzie, którzy używali mniej popularnych narkotyków, takich jak heroina, kokaina i LSD, prawdopodobnie również używali marihuany. Większość użytkowników marihuany nigdy nie sięgnie po żadne inne nielegalne narkotyki. Faktem jest jednak, że dla znacznej większości ludzi marihuana jest raczej narkotykiem końcowym niż przejściowym.

Mit 5

Przestępstwa związane z marihuaną nie podlegają surowym karom. Niewielu naruszających prawo dotyczące marihuany jest aresztowanych i mało kto trafia do więzienia. To pobłażne traktowanie odpowiada za ciągłą dostępność i wykorzystywanie marihuany.

Fakt:

Liczba aresztowań związanych z marihuaną w Stanach Zjednoczonych podwoiła się w latach 1991–1995. W 1995 r. ponad pół miliona osób zostało aresztowanych za przestępstwa związane z marihuaną. Osiemdziesiąt sześć procent z nich zostało aresztowanych za posiadanie marihuany. Dziesiątki tysięcy ludzi jest teraz więzionych za przestępstwa związane z marihuaną. Jeszcze większa liczba karana jest karą kuracyjną, grzywnami i sankcjami cywilnymi, w tym zajęciem ich własności, cofnięciem prawa jazdy oraz strata pracy. Pomimo tych sankcji cywilnych oraz karnych, marihuana jest nadal łatwo dostępna oraz szeroko stosowana.

Mit 6

Polityka dotycząca marihuany w Holandii jest porażką. Holenderskie prawo, które zezwala na kupowanie, sprzedaż i używanie marihuany w sposób otwarty, spowodowało wzrost wskaźnika używania marihuany, szczególnie wśród młodzieży.

Fakt:

Holenderska polityka narkotykowa jest najbardziej niepodatna w Europie. Od ponad dwudziestu lat obywatelom holenderskim w wieku powyżej osiemnastu lat wolno kupować i używać cannabis (marihuany i haszyszu) w regulowanych przez rząd kawiarniach. Ta polityka nie doprowadziła do dramatycznego wzrostu konsumpcji cannabis. W większości grup wiekowych wskaźniki używania marihuany w Holandii są podobne do tych w Stanach Zjednoczonych. Jednak w przypadku młodych nastolatków wskaźniki używania marihuany są niższe w Holandii niż w Stanach Zjednoczonych. Holendrzy zdecydowanie popierają obecną politykę cannabis, która dąży raczej do normalizacji niż dramatyzowania używania marihuany. Rząd holenderski od czasu do czasu zmienia istniejącą politykę, ale nadal jest zaangażowany w dekryminalizację.

Mit 7

Marihuana zabija komórki mózgowe. Używana z czasem marihuana na stałe zmienia strukturę i funkcje mózgu, powodując utratę pamięci, upośledzenie funkcji poznawczych, pogorszenie osobowości i zmniejszoną produktywność.

Fakt:

Wczesne badanie mówiło uszkodzeniu mózgu małp rezus po sześciomiesięcznej ekspozycji na wysokie stężenie dymu marihuany. W ostatnich, bardziej starannie przeprowadzonych badaniach, naukowcy nie znaleźli dowodów na nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu u małp, które zmuszone były wdychać równowartość czterech do pięciu jointów dziennie przez rok. Twierdzenie, że marihuana zabija komórki mózgowe, opiera się na spekulacyjnym raporcie sprzed ćwierć wieku, który nigdy nie został poparty żadnymi badaniami naukowymi.

Mit 8

Marihuana powoduje syndrom amotywacyjny. Marihuana czyni użytkowników pasywnymi, apatycznymi i bezinteresownymi w przyszłości. Studenci używający marihuany stają się słabszymi, a pracownicy używający marihuany stają się nieproduktywni.

Fakt:

Przez dwadzieścia pięć lat badacze poszukiwali zespołu amotywacyjnego wywołanego marihuaną i nie udało się go znaleźć. Ludzie, którzy są nieustannie odurzeni, niezależnie od narkotyków, raczej nie będą produktywnymi członkami społeczeństwa. Nic w marihuanie nie powoduje, że ludzie tracą popęd i ambicje. W badaniach laboratoryjnych osoby otrzymujące duże dawki marihuany przez kilka dni lub kilku tygodni nie wykazują zmniejszenia motywacji do pracy ani wydajności. Wśród pracujących dorosłych, użytkownicy marihuany zwykle zarabiają więcej niż osoby niebędące użytkownikami. Studenci, którzy używają marihuany, mają te same oceny, co nieużytkownicy. Wśród uczniów szkół średnich intensywne używanie marihuany wiąże się z niepowodzeniem szkolnym, ale niepowodzenie w szkole zwykle przychodzi pierwsze.

Mit 9

Marihuana upośledza pamięć i funkcje poznawcze. Pod wpływem marihuany ludzie nie są w stanie myśleć racjonalnie i inteligentnie. Przewlekłe używanie marihuany powoduje trwałe upośledzenie umysłowe.

Fakt:

Marihuana powoduje natychmiastowe, tymczasowe zmiany w myśleniu, spostrzeżeniach i przetwarzaniu informacji. Proces poznawczy, na który marihuana ma największy wpływ, to pamięć krótkotrwała. W badaniach laboratoryjnych osoby będące pod wpływem marihuany nie mają problemu z zapamiętaniem rzeczy, których się wcześniej nauczyły. Wykazują jednak zmniejszoną zdolność do uczenia się i przywoływania nowych informacji. Te efekty trwają tylko podczas trwania marihuany. Nie daje to przekonujących dowodów na to, że intensywne długotrwałe używanie marihuany trwale upośledza pamięć lub inne funkcje poznawcze.

Mit 10

Marihuana może powodować trwałą chorobę psychiczną. Wśród nastolatków nawet sporadyczne używanie marihuany może powodować szkody psychiczne. Podczas zatrucia użytkownicy marihuany stają się irracjonalni i często zachowują się chaotycznie.

Fakt:

Nie ma przekonujących dowodów naukowych, że marihuana powoduje uszkodzenia psychiczne lub choroby psychiczne u nastolatków lub dorosłych. Niektórzy użytkownicy marihuany doświadczają stresu psychicznego po spożyciu marihuany, który może obejmować uczucie paniki, niepokoju i paranoi. Takie doświadczenia mogą być przerażające, ale skutki są tymczasowe. Przy bardzo dużych dawkach marihuana może powodować tymczasową toksyczną psychozę. Zdarza się to rzadko i prawie zawsze, gdy marihuana jest spożywana, a nie palona. Marihuana nie powoduje głębokich zmian w zachowaniu ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GrubyLoL.com - Przedstawia informacje o marihuanie, czyli cannabis blog, kuchnia konopna i wiele innych.