THC Skutecznie Łagodzi Chorobę Alzheimera

Według nowego opisu przypadku, doustne stosowanie THC wiąże się z algodzeniem objawów i ograniczeniem stosowania leków na receptę u ​​pacjenta z ciężką demencją wywołaną chorobą Alzheimera. Opis przypadku został opublikowany w czasopiśmie Frontiers in Psychiatry i nosi tytuł „Kannabinoidy jako korzystna terapia zastępcza leków psychotropowych w leczeniu objawów psychiatrycznych w ciężkiej demencji Alzheimera: opis przypadku klinicznego”.

W ramach badania naukowcy zbadali doustne zastosowanie syntetycznego THC (dronabinolu) u pacjentki z ciężką chorobą Alzheimera (AD). Okazało się, że nawet małe dawki dronabinolu wiązały się ze zmniejszeniem agresji i lęku, a także z ogólną poprawą stanu emocjonalnego pacjenta. Ponadto, pacjentowi udało się ograniczyć stosowanie leków psychofarmakologicznych.

„Nasz raport podkreśla potrzebę przeprowadzenia randomizowanych, kontrolowanych badań w celu zbadania wpływu agonistów receptorów kannabinoidowych na objawy behawioralne i psychologiczne u pacjentów w różnych stadiach choroby Alzheimera” – stwierdza badanie. „Kannabinoidy mają odrębny profil farmakologiczny, który może stanowić alternatywne podejście farmakologiczne do leków przeciwpsychotycznych i uspokajających w leczeniu NP (objawów neuropsychiatrycznych) u pacjentów z AZS. Ponadto, korzystny wpływ THC na apetyt i odczuwany ból może znacząco poprawić jakość życia pacjentów z AZS oraz ich opiekunów.”

Pełne streszczenie badania można znaleźć poniżej:

Demencja Alzheimera (AD) to wyniszczająca choroba neurodegeneracyjna, która dotyka około 17% osób w wieku 75–84 lat. Objawy neuropsychiatryczne (NPS), takie jak urojenia, pobudzenie, niepokój i halucynacje, występują nawet u 95% pacjentów we wszystkich stadiach demencji. Do tej pory, nie istnieją żadne zatwierdzone i skuteczne interwencje farmakologiczne w leczeniu NPS. Opisujemy przypadek kliniczny pacjentki, u której zdiagnozowano AZS z ciągłym pogorszeniem funkcji poznawczych i objawami behawioralnymi związanymi z demencją.

W latach 2008-2019 pacjentka była badana co pół roku w klinice pamięci Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku. Podczas każdej wizyty oceniano stan poznawczy i leczenie farmakologiczne.

Ponadto, NP oceniano za pomocą inwentarza neuropsychiatrycznego (NPI). W 2018 roku stan pacjentki się pogorszył. Choroba przeszła do ciężkiego stadium AZS, a pacjentka doświadczała postępujących NP (stany lękowe, podejrzenia, urojenia, pobudzenie, agresywne zachowanie i podejrzenie odczuwania bólu z powodu długotrwałego unieruchomienia ciała).

W konsekwencji rozpoczęto pozarejestracyjne leczenie małymi dawkami dronabinolu, co umożliwiło redukcję leczenia psychofarmakologicznego z sześciu do trzech leków psychotropowych. W tym samym czasie stan emocjonalny pacjenta poprawił się, a destrukcyjne zachowania, agresja i sedacja znacznie się zmniejszyły.

Ten opis przypadku podkreśla potrzebę randomizowanych, kontrolowanych badań w celu zbadania wpływu agonistów receptorów kannabinoidowych na objawy behawioralne i psychologiczne u pacjentów z ciężką postacią choroby Alzheimera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GrubyLoL.com - Przedstawia informacje o marihuanie, czyli cannabis blog, kuchnia konopna i wiele innych.