Brązowe Plamy Na Liściach Marihuany

Twoja roślina konopi powinna być zielona i bogata w chlorofil dla prawidłowego wzrostu, odporności i zdrowia. Jeśli jednak zauważysz jakieś brązowe plamy, musisz podjąć działania. Brązowe plamy są jednym z najczęstszych problemów hodowców konopi i mogą powodować znaczne uszkodzenia rośliny. Pogarszają zdrowie roślin, hamując fotosyntezę, spowalniając wzrost i zmniejszając ogólny plon.

Zwykle brązowe plamy są spowodowane niedoborem składników odżywczych, ale mogą być nawet oznaką zbyt dużej ilości światła, niskiego pH lub inwazji szkodników.

W tym artykule pokażemy, jak zidentyfikować przyczynę brązowych plam i jak szybko je naprawić.

Brązowe plamy: przyczyny i rozwiązania

Zdrowa roślina konopi rosnąca z odpowiednim poziomem pH, światłem i warunkami środowiskowymi oraz pożywką ma bogaty zielony kolor. Ale wiele problemów powoduje, że roślina rozwija brązowe plamy.

Na przykład niedobór składników odżywczych może spowodować żółknięcie liści i pojawienie się brązowych plam. Lub może występować problem z oświetleniem. Na przykład zbyt dużo światła lub powietrza może powodować stres, który hamuje fotosyntezę. Ponadto szkodniki mogą również zmieniać kolor liści, uszkadzając wewnętrzne tkanki.

Musisz natychmiast usunąć brązowe plamy, ponieważ mogą one powodować więdnięcie i obumieranie liści oraz spowolnić rozwój pąków w ekstremalnych warunkach. Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych przyczyn brązowych plam wraz z łatwymi rozwiązaniami.

1. Niedobory składników odżywczych

Jak wspomniano wcześniej, niedobór składników odżywczych jest najczęstszą przyczyną brązowych plam na roślinach konopi. Dlatego jeśli zauważysz, że liście twojej rośliny żółkną lub pojawiają się brązowe plamy, powinieneś najpierw sprawdzić pożywkę.

Każdy składnik odżywczy, który podajesz swojej roślinie, wpływa na nią na różne sposoby — niektóre pomagają roślinie wyhodować silną łodygę, podczas gdy inne poprawiają fotosyntezę. Musisz więc zwracać uwagę na każdy związek odżywczy, zamiast skupiać się na pożywce jako całości.

Oto niektóre z najczęstszych niedoborów składników odżywczych, które mogą powodować brązowe plamy.

Niedobór wapnia

Pomyśl o wapniu jako o elemencie budulcowym dla twojej rośliny konopi — pomaga twojej roślinie stać się silną, rozwinąć łodygi, gałęzie, korzenie i ściany oraz oprzeć się stresowi środowiskowemu. Wapń jest również niezbędny do wchłaniania potasu.

Jest to jednak ciężki związek, który porusza się powoli w roślinie. Tak więc niedobór wapnia zwykle występuje w fazie wegetatywnej, kiedy roślina rozwija nowe liście.

Tak więc, jeśli na twojej roślinie pojawiają się brązowe plamy podczas fazy szybkiego wegetacji i ma inne objawy, takie jak słabe łodygi, które łatwo pękają lub słabo rozwinięte pąki, najprawdopodobniej jest to spowodowane niedoborem wapnia.

Niedobór wapnia może również wystąpić, jeśli pH jest zbyt niskie lub jeśli w podłożu jest zbyt dużo potasu, ponieważ może to spowodować blokadę wapnia.

Niedobór azotu

Azot jest kolejnym ważnym makroskładnikiem odżywczym, który pomaga roślinie wytwarzać chlorofil do fotosyntezy. Ponadto pomaga roślinie wytwarzać aminokwasy niezbędne do produkcji białka, dlatego ma kluczowe znaczenie na etapie wegetariańskim.

Twoja roślina może cierpieć na niedobór azotu, jeśli zauważysz brązowe plamy na liściach oraz zwijanie się i obumieranie liści. Ponadto nadmiar azotu może być również zły, prowadząc do toksyczności azotu.

Jeśli twoje liście mają brązowe plamy lub liście są ciemnozielone — prawie czarne — musisz ustalić poziom azotu w pożywce.

Niedobór potasu

Trzecim składnikiem odżywczym, który może prowadzić do brązowych plam na liściach, jest potas lub jego brak. Potas jest niezbędny do zdrowego wzrostu korzeni.

Jeśli nie jest to odpowiednie dla rośliny, roślina może wchłaniać inne ważne składniki odżywcze przez liście, powodując brązowe plamy wraz z żółtymi liśćmi lub suchymi końcówkami liści.

Niedobór potasu często występuje, gdy w pożywce jest zbyt dużo wapnia lub azotu, ponieważ mogą one powodować blokadę potasu.

Rozwiązanie niedoborów składników odżywczych

Jeśli twoja roślina ma brązowe plamy z powodu niedoborów składników odżywczych, musisz najpierw sprawdzić i zbilansować pożywkę. Następnie zalecamy przepłukanie podłoża wodą o zrównoważonym pH, zawierającą zdrowe dawki azotu, potasu i wapnia.

Niektórzy hodowcy używają również suplementów do uprawy zdrowych roślin, ale czasami mogą one również powodować brak równowagi w poziomach składników odżywczych, prowadząc do brązowych plam. W takich przypadkach należy zrozumieć, jak działają te suplementy i przedyskutować to z innymi hodowcami stosującymi podobne suplementy.

Podczas fazy wegetatywnej zwróć uwagę na nowe liście. Jeśli na liściach pojawiają się brązowe plamy, odpowiednio dostosuj pożywkę.

Możesz również użyć materii organicznej w podłożu uprawowym, aby uzyskać lepsze wyniki. Produkty organiczne dodają do pożywki mikroorganizmy, które rozkładają składniki odżywcze w celu łatwiejszego wchłaniania.

2. Niski poziom pH

Inną najczęstszą przyczyną brązowych plam na liściach konopi jest niski poziom pH, niezależnie od twojego podłoża uprawowego. Niskie pH może wpływać na rośliny rosnące w kokosie, hydroponice i glebie.

Zasadniczo, gdy poziom pH jest niski, poniżej 5,5 – czyli kwaśny – może powodować różne blokady składników odżywczych i powodować brak równowagi w podłożu uprawowym.

Tak więc, jeśli zauważysz brązowe plamy na liściach, ale pożywka jest odpowiednia dla Twojej rośliny, musisz sprawdzić pH pożywki i gleby. Jednak sprawdzenie poziomu pH roztworu podczas karmienia rośliny nie wystarczy, ponieważ nie jest to dokładny pomiar poziomu pH w podłożu. Musisz również sprawdzić spływającą pożywkę.

Jeśli odpływ roztworu ma niższe pH niż to, którym karmisz roślinę, poziom pH u korzeni jest niski. W takim przypadku należy przepłukać korzenie i zrównoważyć roztwór zgodnie z odczytem pH odpływu. Idealne pH musi wynosić powyżej 5,5 w przypadku uprawy bezglebowej i powyżej 6 w przypadku uprawy na podłożach glebowych dla zdrowego wzrostu.

3. Lekkie oparzenie

Hodowcy konopi używają masywnych paneli świetlnych, aby zwiększyć plony, co jest słuszne. Ale jeśli przesadzisz z panelami oświetleniowymi, twoja roślina może doświadczyć lekkiego poparzenia i na liściach pojawią się brązowe plamy.

Zbyt dużo światła może wysuszać liście, pozbawiając je wody i hamując fotosyntezę. Typowe objawy lekkiego oparzenia obejmują brązowe plamy i żółte końcówki liści oraz bardziej zielone liście na niższych poziomach. Jeśli zauważysz takie objawy z powodu zbyt dużej ekspozycji na światło, musisz naprawić system oświetlenia.

Po pierwsze, musisz upewnić się, że twoje światło znajduje się w odpowiedniej odległości od rośliny. Jeśli jest zbyt blisko, emitowane przez nie ciepło – nawet z lamp LED – może spowodować lekkie oparzenia.

Po drugie, musisz upewnić się, że używasz świateł o odpowiedniej mocy. Idealna moc dla rośliny konopi to 50 watów na stopę kwadratową.

Po trzecie, pamiętaj, że rośliny z czasem budują odporność na światło. Tak więc trzymaj światło daleko, gdy roślina jest mała i zbliżaj je do zalecanej odległości, gdy roślina rośnie.

4. Plagi szkodników

Wreszcie, niektóre szkodniki mogą również powodować objawy podobne do brązowych plam. Oto niektóre z najczęstszych inwazji szkodników, które mogą powodować brązowe plamy:

• Wciornastki i przędziorki: te robale powodują blade lub żółte plamy na liściach, które z czasem ciemnieją
• Skoczki liściowe: Te robaki powodują małe brązowe plamy na niektórych liściach
• Miniarki liści: Te robaki powodują długie, faliste linie na liściach, które z czasem ciemnieją
• Roztocz szklarnioiec: Są to małe robaki — niewidoczne gołym okiem — które powodują powstawanie pęcherzy, skręcanie lub błyszczenie liści wraz z brązowymi plamami
• Komary grzybowe: Są to ciemne, maleńkie muchy, które przyciąga mokra gleba, powodując stres na poziomie korzeni, co następnie powoduje brązowe plamy na liściach z powodu blokady składników odżywczych
• Zgnilizna pąków: jeśli zauważysz przypadkowe brązowe plamy w pobliżu pąków, prawdopodobnie jest to spowodowane zgnilizną pąków

Musisz uważnie obserwować liście swojej rośliny. Jeśli zauważysz plamy, które stopniowo ciemnieją, jest to oznaką inwazji szkodników lub pleśni. Musisz to natychmiast naprawić, poprawiając warunki uprawy, przycinając uszkodzone liście i eliminując szkodniki.

Twoja roślina konopi powinna być zielona i bogata w chlorofil dla prawidłowego wzrostu, odporności i zdrowia. Jeśli jednak zauważysz jakieś brązowe plamy, musisz podjąć działania. Brązowe plamy są jednym z najczęstszych problemów hodowców konopi i mogą powodować znaczne uszkodzenia rośliny. Pogarszają zdrowie roślin, hamując fotosyntezę, spowalniając wzrost i zmniejszając ogólny plon.

Zwykle brązowe plamy są spowodowane niedoborem składników odżywczych, ale mogą być nawet oznaką zbyt dużej ilości światła, niskiego pH lub inwazji szkodników.

W tym artykule pokażemy, jak zidentyfikować przyczynę brązowych plam i jak szybko je naprawić.

Brązowe plamy: przyczyny i rozwiązania

Zdrowa roślina konopi rosnąca z odpowiednim poziomem pH, światłem i warunkami środowiskowymi oraz pożywką ma bogaty zielony kolor. Ale wiele problemów powoduje, że roślina rozwija brązowe plamy.

Na przykład niedobór składników odżywczych może spowodować żółknięcie liści i pojawienie się brązowych plam. Lub może występować problem z oświetleniem. Na przykład zbyt dużo światła lub powietrza może powodować stres, który hamuje fotosyntezę. Ponadto szkodniki mogą również zmieniać kolor liści, uszkadzając wewnętrzne tkanki.

Musisz natychmiast usunąć brązowe plamy, ponieważ mogą one powodować więdnięcie i obumieranie liści oraz spowolnić rozwój pąków w ekstremalnych warunkach. Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych przyczyn brązowych plam wraz z łatwymi rozwiązaniami.

  1. Niedobory składników odżywczych

Jak wspomniano wcześniej, niedobór składników odżywczych jest najczęstszą przyczyną brązowych plam na roślinach konopi. Dlatego jeśli zauważysz, że liście twojej rośliny żółkną lub pojawiają się brązowe plamy, powinieneś najpierw sprawdzić pożywkę.

Każdy składnik odżywczy, który podajesz swojej roślinie, wpływa na nią na różne sposoby — niektóre pomagają roślinie wyhodować silną łodygę, podczas gdy inne poprawiają fotosyntezę. Musisz więc zwracać uwagę na każdy związek odżywczy, zamiast skupiać się na pożywce jako całości.

Oto niektóre z najczęstszych niedoborów składników odżywczych, które mogą powodować brązowe plamy.

Niedobór wapnia

Pomyśl o wapniu jako o elemencie budulcowym dla twojej rośliny konopi — pomaga twojej roślinie stać się silną, rozwinąć łodygi, gałęzie, korzenie i ściany oraz oprzeć się stresowi środowiskowemu. Wapń jest również niezbędny do wchłaniania potasu.

Jest to jednak ciężki związek, który porusza się powoli w roślinie. Tak więc niedobór wapnia zwykle występuje w fazie wegetatywnej, kiedy roślina rozwija nowe liście.

Tak więc, jeśli na twojej roślinie pojawiają się brązowe plamy podczas fazy szybkiego wegetacji i ma inne objawy, takie jak słabe łodygi, które łatwo pękają lub słabo rozwinięte pąki, najprawdopodobniej jest to spowodowane niedoborem wapnia.

Niedobór wapnia może również wystąpić, jeśli pH jest zbyt niskie lub jeśli w podłożu jest zbyt dużo potasu, ponieważ może to spowodować blokadę wapnia.

Niedobór azotu

Azot jest kolejnym ważnym makroskładnikiem odżywczym, który pomaga roślinie wytwarzać chlorofil do fotosyntezy. Ponadto pomaga roślinie wytwarzać aminokwasy niezbędne do produkcji białka, dlatego ma kluczowe znaczenie na etapie wegetariańskim.

Twoja roślina może cierpieć na niedobór azotu, jeśli zauważysz brązowe plamy na liściach oraz zwijanie się i obumieranie liści. Ponadto nadmiar azotu może być również zły, prowadząc do toksyczności azotu.

Jeśli twoje liście mają brązowe plamy lub liście są ciemnozielone — prawie czarne — musisz ustalić poziom azotu w pożywce.

Niedobór potasu

Trzecim składnikiem odżywczym, który może prowadzić do brązowych plam na liściach, jest potas lub jego brak. Potas jest niezbędny do zdrowego wzrostu korzeni.

Jeśli nie jest to odpowiednie dla rośliny, roślina może wchłaniać inne ważne składniki odżywcze przez liście, powodując brązowe plamy wraz z żółtymi liśćmi lub suchymi końcówkami liści.

Niedobór potasu często występuje, gdy w pożywce jest zbyt dużo wapnia lub azotu, ponieważ mogą one powodować blokadę potasu.

Rozwiązanie niedoborów składników odżywczych

Jeśli twoja roślina ma brązowe plamy z powodu niedoborów składników odżywczych, musisz najpierw sprawdzić i zbilansować pożywkę. Następnie zalecamy przepłukanie podłoża wodą o zrównoważonym pH, zawierającą zdrowe dawki azotu, potasu i wapnia.

Niektórzy hodowcy używają również suplementów do uprawy zdrowych roślin, ale czasami mogą one również powodować brak równowagi w poziomach składników odżywczych, prowadząc do brązowych plam. W takich przypadkach należy zrozumieć, jak działają te suplementy i przedyskutować to z innymi hodowcami stosującymi podobne suplementy.

Podczas fazy wegetatywnej zwróć uwagę na nowe liście. Jeśli na liściach pojawiają się brązowe plamy, odpowiednio dostosuj pożywkę.

Możesz również użyć materii organicznej w podłożu uprawowym, aby uzyskać lepsze wyniki. Produkty organiczne dodają do pożywki mikroorganizmy, które rozkładają składniki odżywcze w celu łatwiejszego wchłaniania.

2. Niski poziom pH

Inną najczęstszą przyczyną brązowych plam na liściach konopi jest niski poziom pH, niezależnie od twojego podłoża uprawowego. Niskie pH może wpływać na rośliny rosnące w kokosie, hydroponice i glebie.

Zasadniczo, gdy poziom pH jest niski, poniżej 5,5 – czyli kwaśny – może powodować różne blokady składników odżywczych i powodować brak równowagi w podłożu uprawowym.

 

Tak więc, jeśli zauważysz brązowe plamy na liściach, ale pożywka jest odpowiednia dla Twojej rośliny, musisz sprawdzić pH pożywki i gleby. Jednak sprawdzenie poziomu pH roztworu podczas karmienia rośliny nie wystarczy, ponieważ nie jest to dokładny pomiar poziomu pH w podłożu. Musisz również sprawdzić spływającą pożywkę.

Jeśli odpływ roztworu ma niższe pH niż to, którym karmisz roślinę, poziom pH u korzeni jest niski. W takim przypadku należy przepłukać korzenie i zrównoważyć roztwór zgodnie z odczytem pH odpływu. Idealne pH musi wynosić powyżej 5,5 w przypadku uprawy bezglebowej i powyżej 6 w przypadku uprawy na podłożach glebowych dla zdrowego wzrostu.

3. Lekkie oparzenie

Hodowcy konopi używają masywnych paneli świetlnych, aby zwiększyć plony, co jest słuszne. Ale jeśli przesadzisz z panelami oświetleniowymi, twoja roślina może doświadczyć lekkiego poparzenia i na liściach pojawią się brązowe plamy.

Zbyt dużo światła może wysuszać liście, pozbawiając je wody i hamując fotosyntezę. Typowe objawy lekkiego oparzenia obejmują brązowe plamy i żółte końcówki liści oraz bardziej zielone liście na niższych poziomach. Jeśli zauważysz takie objawy z powodu zbyt dużej ekspozycji na światło, musisz naprawić system oświetlenia.

Po pierwsze, musisz upewnić się, że twoje światło znajduje się w odpowiedniej odległości od rośliny. Jeśli jest zbyt blisko, emitowane przez nie ciepło – nawet z lamp LED – może spowodować lekkie oparzenia.

Po drugie, musisz upewnić się, że używasz świateł o odpowiedniej mocy. Idealna moc dla rośliny konopi to 50 watów na stopę kwadratową.

Po trzecie, pamiętaj, że rośliny z czasem budują odporność na światło. Tak więc trzymaj światło daleko, gdy roślina jest mała i zbliżaj je do zalecanej odległości, gdy roślina rośnie.

4. Plagi szkodników

Wreszcie, niektóre szkodniki mogą również powodować objawy podobne do brązowych plam. Oto niektóre z najczęstszych inwazji szkodników, które mogą powodować brązowe plamy:

• Wciornastki i przędziorki: te robale powodują blade lub żółte plamy na liściach, które z czasem ciemnieją

• Skoczki liściowe: Te robaki powodują małe brązowe plamy na niektórych liściach

• Miniarki liści: Te robaki powodują długie, faliste linie na liściach, które z czasem ciemnieją

• Roztocz szklarnioiec: Są to małe robaki — niewidoczne gołym okiem — które powodują powstawanie pęcherzy, skręcanie lub błyszczenie liści wraz z brązowymi plamami

• Komary grzybowe: Są to ciemne, maleńkie muchy, które przyciąga mokra gleba, powodując stres na poziomie korzeni, co następnie powoduje brązowe plamy na liściach z powodu blokady składników odżywczych

• Zgnilizna pąków: jeśli zauważysz przypadkowe brązowe plamy w pobliżu pąków, prawdopodobnie jest to spowodowane zgnilizną pąków

Musisz uważnie obserwować liście swojej rośliny. Jeśli zauważysz plamy, które stopniowo ciemnieją, jest to oznaką inwazji szkodników lub pleśni. Musisz to natychmiast naprawić, poprawiając warunki uprawy, przycinając uszkodzone liście i eliminując szkodniki.

5. Nieefektywna cyrkulacja ciepła i powietrza

Nieefektywna cyrkulacja powietrza i ciepło to inne przyczyny brązowych plam na liściach, ponieważ te warunki mogą powodować stres cieplny. Z drugiej strony zbyt silny wiatr może powodować wysychanie liści rośliny, powodując brązowe plamy.

Zwykle dzieje się tak, gdy wentylatory nie działają prawidłowo lub są zbyt blisko i są skierowane bezpośrednio w stronę rośliny.

Jeśli zauważysz brązowe plamy na liściach wraz ze zwijaniem się liści, niedorozwojem pąków i objawami zbliżonymi do niedoboru składników odżywczych, musisz wyregulować cyrkulację powietrza. Sprawdź ponownie położenie i kierunek wentylatorów i odpowiednio dostosuj, aby rozwiązać ten problem.

6. Problemy z podlewaniem

Brązowe plamy mogą również wystąpić z powodu przelania lub niedostatecznego podlewania, lub jeśli woda jest zbyt czysta, np. woda oczyszczona R/O. Problemy z podlewaniem mogą powodować problemy dla rośliny, w tym niedorozwój, zgniliznę korzeni, brązowe plamy itp. Problem ten występuje głównie u młodych roślin.

Jeśli nie możesz prześledzić brązowych plam do któregokolwiek z problemów wymienionych wcześniej, może to być spowodowane problemami z podlewaniem. Tutaj upewnij się, że nie utopisz korzeni przez zbyt częste podlewanie lub pozwól podłożu wyschnąć.

Nieefektywna cyrkulacja powietrza i ciepło to inne przyczyny brązowych plam na liściach, ponieważ te warunki mogą powodować stres cieplny. Z drugiej strony zbyt silny wiatr może powodować wysychanie liści rośliny, powodując brązowe plamy.

Zwykle dzieje się tak, gdy wentylatory nie działają prawidłowo lub są zbyt blisko i są skierowane bezpośrednio w stronę rośliny.

Jeśli zauważysz brązowe plamy na liściach wraz ze zwijaniem się liści, niedorozwojem pąków i objawami zbliżonymi do niedoboru składników odżywczych, musisz wyregulować cyrkulację powietrza. Sprawdź ponownie położenie i kierunek wentylatorów i odpowiednio dostosuj, aby rozwiązać ten problem.

7. Problemy z podlewaniem

Brązowe plamy mogą również wystąpić z powodu przelania lub niedostatecznego podlewania, lub jeśli woda jest zbyt czysta, np. woda oczyszczona R/O. Problemy z podlewaniem mogą powodować problemy dla rośliny, w tym niedorozwój, zgniliznę korzeni, brązowe plamy itp. Problem ten występuje głównie u młodych roślin.

Jeśli nie możesz prześledzić brązowych plam do któregokolwiek z problemów wymienionych wcześniej, może to być spowodowane problemami z podlewaniem. Tutaj upewnij się, że nie utopisz korzeni przez zbyt częste podlewanie lub pozwól podłożu wyschnąć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GrubyLoL.com - Przedstawia informacje o marihuanie, czyli cannabis blog, kuchnia konopna i wiele innych.