Stosowanie CBD w leczeniu stanów lękowych

CBD odgrywa ważną rolę w neuronalnej reakcji człowieka na stres. Badania koncentrują się na substancji, jako na potencjalnym leczeniu zaburzeń związanych ze stanami lękowymi. Kannabidiol może być skuteczną alternatywą dla niebezpiecznych oraz uzależniających środków uspokajających.

Jednak czy CBD może służyć za naturalną oraz skuteczną alternatywę dla różnego rodzaju uzależniających środków uspokajających, które są tak łatwo przepisywane przez wielu lekarzy? Prawdopodobnie tak. Niepsychoaktywny związek znajdujący się w cannabis może odgrywać znaczącą rolę w modulowaniu naszej neuronalnej reakcji na stres, a badania koncentrują się obecnie na jego roli w leczeniu zaburzeń związanych ze stanami lękowymi.

STANY LĘKOWE

Lęk jest jedną z odpowiedzi adaptacyjnych, które pomagają zwierzętom radzić sobie z zagrożeniami lub wykonywać trudne zadania. Z różnych powodów, stany lękowe są tak samo użyteczne jak ból, złość lub inne różne odczucia. Oczywiście, te psychologiczne oraz fizyczne reakcje nie powinny przekraczać pewnego poziomu intensywności – w przeciwnym przypadku narażać nas mogą na pewnego rodzaju niebezpieczeństwo.

Zaburzania związane z lękiem dotykają ogromnej części populacji. Czasami łagodne zaburzenia przekształcają się w problemy neuropsychiatyczne, takie jak przerażenie, panika, zespół stresu pourazowego, lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne oraz inne. Kiedy dana osoba nie jest w stanie skutecznie radzić sobie z naturalnymi reakcjami, wchodząc w stan kliniczny zaburzeń związanych z lękiem, najważniejszym jest, aby stanu tego nie lekceważyć.

Niestety, najbardziej skutecznym, popularnym oraz niebezpiecznym sposobem radzenia sobie z objawami lęku są pigułki na receptę. Wysoki odsetek pacjentów leczonych produktami takimi jak Prozac, Valium, czy Xanax uzależnia się od leku, lub wpada w inne uzależnienia, takie jak alkohol czy twarde narkotyki.

ROLA CBD

Mechanizmy biochemiczne zdolne do wywoływania stanów lękowych jako odpowiedzi nie są w pełni zrozumiałe. W ogólnodostępnej medycynie, niektóre formy depresji oraz zaburzeń związanych z lękiem powszechne leczone są lekami, które celują w system serotoninowy. Leki te blokują naturalne wchłanianie zwrotne serotoniny w mózgu po normalnym wytworzeniu, zwiększając tym samym jej ilość w naszych neuronach. Efektem przepuszczenia większej ilości sygnałów serotoninowych na szlaki układu nerwowego jest zwykle zmniejszone odczuwanie lęku oraz poprawa nastroju, zarówno u ludzi jak i u szczurów.

CBD zwiększa także aktywność sygnalizacyjną w obrębie receptorów serotoninowych. Ostatnie badania laboratoryjne przeprowadzone w Hiszpanii sugerują, że CBD może być szybkim lekiem przeciwdepresyjnym, a wszystko to dzięki jego zdolności do zwiększania sygnalizacji serotoniny oraz glutaminiany.

Hipokamp jest przodującą i głęboko zakorzenioną częścią mózgu wszystkich kręgowców, a w tym ludzi. Odgrywa on ważną rolę w konsolidacji pamięci oraz naszych zdolności orientacyjnych. Jest to jeden z pierwszych regionów mózgu, które cierpią z powodu różnego rodzaju dolegliwości. Skany mózgu pacjentów cierpiących na depresję lub stany lękowe wykazują zmniejszony obszar hipokampu i wydaje się, że upośledzona aktywność neuronalna w tym obszarze mózgu może wpływać na zachowania samobójcze. Badania laboratoryjne przeprowadzone przez University of Sao Paulo wykazały, że CBD może pomagać w regeneracji neuronów w hipokampie. Odkrycia brazylijskich naukowców wskazują, że działanie przeciwlękowe podawania CBD u zestresowanych szczurów zależy od endokannabinoidów, które są w stanie ułatwiać regenerację komórek neuronalnych.

BADANIA

W ostatnich latach CBD wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród konsumentów, lekarzy oraz naukowców. Dowody laboratoryjne zdecydowanie wspierają potencjał CBD w leczeniu zaburzeń lękowych, ale zachęcające wyniki otrzymane podczas testowania szczurów nie zawsze mają przełożenie na lecenie ludzi. Oprócz rosnącej liczby niepotwierdzonych dowodów, kilka badań przeprowadzonych metodologią naukową zaczyna wykazywać potencjał CBD jako leczenia zaburzeń lękowych.

Brazylijscy naukowcy przeprowadzili małe badanie na pacjentach z zaburzeniami lęku społecznego, wykazując, że CBD zmniejsza niepokój zarówno zgłaszany przez uczestników jak i potwierdzony przez wskaźniki lęku fizycznego, takie jak tętno, ciśnienie krwi oraz inne parametry naszego ciała. Naukowcy doszli do wniosku, że CBD faktycznie zmniejsza odczuwany lęk, upośledzenie funkcji poznawczych oraz dyskomfort w tej grupie pacjentów.

Oprócz tego, ze względu na to, że CBD jest antagonistą THC, kiedy cząsteczki te wiążą się z naszymi receptorami kannabinoidowymi, i potwierdzone jest to zarówno przez badania laboratoryjne jak i raporty pacjentów, substancja przeciwdziała niektórym niekorzystnym efektom THC związanych z występowaniem stanów lękowych.

Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach pokazują w jaki sposób CBD oddziałuje na nasz mózg, a badania przeprowadzone na ludziach zaczynają potwierdzać te wyniki. Dowody przedkliniczne, pierwsze badania kliniczne oraz autonomiczne doświadczenia pacjentów zdecydowanie wspierają rolę CBD jako pojedynczego środka lub opcji uzupełniającej w leczeniu uogólnionego zaburzenia lękowego, lęku napadowego, lęku społecznego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zespołu stresu pourazowego oraz łagodnej depresji. Oczywiście potrzebne są dalsze badania, aby móc stwierdzić to jednoznacznie. Jednak na razie możemy cieszyć się, że istnieje jakikolwiek absolutnie bezpieczny – w porównaniu z jakimikolwiek innymi dostępnymi lekami – suplement leczący stany lękowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GrubyLoL.com - Przedstawia informacje o marihuanie, czyli cannabis blog, kuchnia konopna i wiele innych.