Psychodeliki Pomagają Pacjentom z Depresją

Psychodeliki mogą pomóc pacjentom z depresją i stanami lękowymi.

Wśród rosnącego globalnego ruchu na rzecz dekryminalizacji niektórych leków psychedelicznych, nowy przegląd naukowy wykazał, że ayahuasca, psilocybina i LSD mogą pomóc w dwóch z najbardziej powszechnych zaburzeń psychiatrycznych na świecie.

„We wszystkich badaniach” – piszą autorzy artykułu – „podanie psychedelików spowodowało statystycznie istotne zmniejszenie objawów depresji i lęku. Odkrycia te potwierdzają ograniczone poprzednie badania przeprowadzone w badaniach na zwierzętach i zdrowych ochotnikach, jak również niepotwierdzone dowody opisujące poprawę nastroju i zmniejszone uczucie lęku po podaniu psychedelików.”

„We wspomagającym otoczeniu ayahuasca, psilocybina i LSD konsekwentnie wytwarzały natychmiastowe i znaczące efekty przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, które utrzymywały się przez kilka miesięcy.”

Naukowcy z Londynu przeanalizowali siedem wcześniejszych badań, w których wzięło udział łącznie 130 pacjentów, u których zdiagnozowano depresję i/ lub stany lękowe. Jeden z nich przyjrzał się wpływom ayahuaski na poważne zaburzenie depresyjne, jeden zmierzył, w jaki sposób LSD pomógł z lękiem związanym z potencjalnie śmiertelną chorobą, a pięć wykorzystało psilocybinę jako interwencję w leczeniu opornej na leczenie depresji, lęku i depresji związanej z zagrażającymi życiu i zaawansowanym stadium nowotworu.

Oto, co odkryli autorzy recenzji:

W małym badaniu z udziałem sześciu pacjentów pojedyncza dawka ayahuaski obniżyła wyniki testów mierzących objawy depresji nawet o 82 procent w jeden, siedem i 21 dni po przyjęciu.
Pacjenci, którzy brali udział w badaniu badającym skuteczność psilocybiny w leczeniu depresji opornej na leczenie, zauważyli, że ich objawy „znacznie poprawiły się od poziomu podstawowego do 1 tygodnia i 3 miesięcy po leczeniu, z maksymalnym efektem osiągniętym po 2 tygodniach”. Badanie uzupełniające po sześciu miesiącach wykazało, że „przeciwdepresyjne i przeciwlękowe efekty psilocybiny utrzymywały się i pozostawały znaczące po 6 miesiącach po zastosowania leczenia”.

Trzy kolejne podwójnie zaślepione, kontrolowane próby krzyżowe placebo z udziałem psilocybiny dały podobne pozytywne wyniki w redukcji objawów związanych z lękiem i depresją związaną z zagrażającym życiu rakiem.

W innym małym badaniu 12 pacjentów z lękiem związanym z obawą, że mogą umrzeć z powodu choroby, leczono sesjami psychoterapeutycznymi bez leków i dwiema sesjami psychoterapeutycznymi, które obejmowały albo eksperymentalną dawkę LSD (200 mikrogramów), albo mniejszą, dawkę LSD (20 mikrogramów). Podczas dwumiesięcznej oceny kontrolnej pacjenci, którzy otrzymali dawkę eksperymentalną, zgłosili, że ich objawy zostały „znacznie zmniejszone”, a wyniki te utrzymywały się nadal po 12 miesiącach.
W skrócie: psychodeliki wydawały się pomagać pacjentom lepiej radzić sobie z lękiem i depresją.

„Poprawa ta była konsekwentnie obserwowana w różnych skalach oceny, co sugeruje raczej prawdziwy efekt terapeutyczny niż tendencję określonej skali do wykazywania pozytywnego efektu” – stwierdza badanie. „Co więcej, brak równoważnej redukcji objawów u pacjentów kontrolnych wskazuje, że działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe można przypisać interwencji psychedelicznej”.

Autorzy odkryli również, że wielu pacjentów „opisywało to doświadczenie jako znaczące duchowo, co skutkowało zmniejszeniem demoralizacji i beznadziejności związanej z chorobą, a także poprawą jakości życia”.

Co ważne, badacze odkryli, że terapia psychedeliczna „była dobrze tolerowana bez utrzymujących się niekorzystnych skutków”. Najczęstsze krótkoterminowe skutki uboczne, które zgłaszali, obejmowały przejściowy niepokój, bóle głowy, nudności, a także łagodny wzrost częstości akcji serca i ciśnienia krwi.

„Biorąc pod uwagę ograniczone wskaźniki sukcesu obecnych metod leczenia lęku i zaburzeń nastroju oraz biorąc pod uwagę wysoką zachorowalność związaną z tymi stanami”, podsumowują autorzy badania, „istnieje potencjał, aby psychedeliki przyniosły ulgę w objawach u pacjentów nieadekwatnie leczonych konwencjonalnymi metodami. Nowość tych badań oznacza, że ​​zanim będzie można rozważyć szersze zastosowanie psychedelików, przedstawione tutaj wyniki muszą zostać powtórzone w większych badaniach z dłuższym uzupełnieniem, aby określić trwałą skuteczność i bezpieczeństwo.”

Recenzja, opublikowana online w Journal of Affective Disorders w zeszłym tygodniu, pojawiła się zaledwie dwa miesiące po tym, jak Food and Drug Administration i National Institutes of Health wysłały list do senatora, który potwierdza potencjalne właściwości lecznicze niektórych substancji psychedelicznych. Agencje federalne zauważyły ​​jednak, że nie mają planów przeklasyfikowania jakichkolwiek psychedelików znajdujących się obecnie w restrykcyjnej kategorii Grupy 1, takich jak psilocybina, LSD i MDMA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GrubyLoL.com - Przedstawia informacje o marihuanie, czyli cannabis blog, kuchnia konopna i wiele innych.