Używanie Cannabis Nie Powoduje Różnic w Sprawności Poznawczej

Nowe badanie: Długotrwałe używanie cannabis nie powoduje różnic w sprawności poznawczej u starszych osób dorosłych.

Według danych opublikowanych w czasopiśmie Drug & Alcohol Review, osoby starsze, które spożywają konopie indyjskie w celu leczenia przewlekłego bólu, nie wykazują różnic w sprawności poznawczej w porównaniu z osobami niestosującymi marihuany.

Izraelscy naukowcy ocenili zdolności poznawcze 63 długoterminowych konsumentów marihuany w porównaniu z 62 osobami nie używającymi konopi.

Medyczna marihuana jest w Izraelu legalna na receptę.

Wszyscy uczestnicy badania doświadczali przewlekłego bólu oraz mieli średnio 61 lat. Testy poznawcze zastosowane w badaniu oceniały pamięć uczestników, czas reakcji i zdolność uczenia się nowych informacji, a także inne miary wydajności.

Badacze zidentyfikowali „brak istotnych różnic w funkcjach poznawczych” między dwiema grupami.

Napisali także:

„W tym badaniu, z udziałem osób z bólem neuropatycznym, nie znaleziono znaczących różnic w sprawności poznawczej między pacjentami medycznej marihuany a osobami nie stosującymi marihuany, a dowody na brak jakiegokolwiek związku są stabilne i umiarkowane.

Ponadto, nie wykryto żadnych istotnych powiązań różnych aspektów wzorców stosowania medycznej marihuany, w tym stężenia THC/CBD, częstotliwości i długości stosowania, dawki i długości abstynencji z wydajnością poznawczą.

Co więcej, zarówno pacjenci z licencją na medyczną marihuanę, jak i bez licencji uzyskali wyniki stosunkowo podobne do standaryzowanej populacji, która nie cierpi na ból chroniczny.”

Autorzy podsumowali:

„Oczekuje się, że większa akceptacja dla postaw społecznych i polityk związanych z używaniem konopi indyjskich, oprócz zwiększania średniej długości życia, spowoduje wzrost liczby osób w średnim i starszym wieku, które używają konopi przez długi czas.

Biorąc pod uwagę gromadzące się dowody wskazujące na skuteczność używania konopi indyjskich w leczeniu wielu schorzeń powszechnych u osób starszych, brak niekorzystnych skutków dla mózgu w obecnej próbie osób w wieku powyżej 50 lat z przewlekłym bólem może przyczynić się do lepszej oceny ryzyka i korzyści terapii cannabis w tej populacji.”

Niedawno zebrane dane demograficzne pokazują wzrost używania konopi indyjskich wśród osób starszych. Ponadto, kilka niedawno opublikowanych badań donosi, że używanie medycznej marihuany przez seniorów jest stosunkowo bezpieczne i skuteczne w łagodzeniu bólu i poprawie jakości życia zgłaszanej przez samych pacjentów.

Niedawno, wyniki przeglądu literatury opublikowanego we wrześniowym wydaniu Canadian Geriatrics Journal wykazały, że „niskodawkowe, krótkoterminowe stosowanie medycznej marihuany nie niesie ze sobą znaczącego ryzyka poważnych skutków zdrowotnych i poznawczych u osób starszych bez wcześniejszej historii psychiatrycznej.”

Komentując wyniki badania, zastępca dyrektora NORML Paul Armentano powiedział:

„Przy większym odsetku seniorów, którzy zarówno sięgają po konopie indyjskie, jak i wracają do nich, ważne jest, aby naukowcy zaczęli zwracać większą uwagę na tę wyjątkową i często pomijaną grupę konsumentów . Wiemy już, że wielu seniorów cierpi na dolegliwości, które można skutecznie leczyć za pomocą konopi indyjskich, a te pojawiające się dane sugerują, że mogą to robić w sposób, który stanowi niewielkie, jeśli w ogóle jakiekolwiek zagrożenie dla ich dobrostanu poznawczego”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GrubyLoL.com - Przedstawia informacje o marihuanie, czyli cannabis blog, kuchnia konopna i wiele innych.